مسجد جامع یزد دوستان عزیز و همراه به وبلاگ مسجد جامع یزد خوش آمدید: تشکر فراوان از این که مطالب وبلاگ مسجد جامع یزد را میخوانید. لطفا چند مطلب را در نظر داشته باشید: مطلب اول: این وبلاگ در راستای اطلاع رسانی و بحثهای تکمیلی در مورد مسجد جامع یزد ایجاد شده است. مطلب دوم: این وبلاگ،کاملا شخصی است و هیچگونه وابستگی به سازمان میراث فرهنگی یزد و یا هیأت امنای مسجد جامع یزد ندارد. مطلب سوم: در نوشتن مطالب این وبلاگ سعی شده از بهترین منابع استفاده شود، با این حال ممکن است مطالب آمیخته به نظرات شخصی نویسنده باشد و مورد قبول اساتید فن و معماری نباشد. مطلب چهارم: امیدوارم این وبلاگ بتواند،ذره ای از هنر موجود در مسجد جامع یزد را آشکار نماید. با تشکر: مجتبی کارگر http://mosque.mihanblog.com 2020-05-22T04:56:47+01:00 text/html 2014-03-30T09:35:54+01:00 mosque.mihanblog.com مجتبی اسامی خداوند در سقف ایوان مسجد جامع یزد http://mosque.mihanblog.com/post/68 <div align="center"><br><img src="http://masjid.persiangig.com/image/Weblogs/Mosque/B-004/B0056.jpg" alt="" width="480" vspace="0" hspace="0" height="600" border="0" align="bottom"><br><br><br><div align="right"><font size="2"><span class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{&quot;type&quot;:45,&quot;tn&quot;:&quot;*G&quot;}" id="fbPhotoPageCaption"><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show">همانطور که میدانید در سقف ایوان مسجد جامع یزد، ۹۹ اسم از اسامی خداوند به صورت خط کوفی بنایی، نقش بسته است. اما ناخوانا بودن بعضی از اسامی به دلیل مرمت نادرست و وجود کلماتی به غیر از اسامی، باعث شده بود که برخی از راهنمایان به اشتباه آن را ۱۱۰ اسم معرفی نمایند.<br><br></span></span></span></span><span class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{&quot;type&quot;:45,&quot;tn&quot;:&quot;*G&quot;}" id="fbPhotoPageCaption"><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><img src="http://masjid.persiangig.com/image/Weblogs/Mosque/B-004/B0057.jpg" alt="" width="455" vspace="0" hspace="0" height="382" border="0" align="bottom"><br> <br> خواندن اسامی نیز ترتیب خاصی دارد که از " إِنَّ لِلَّهِ " در ابتدای ایوان شروع شده و به نام "الصبور" در مرکز ایوان ختم می‌شود. (در تصویر فوق مشخص شده است)</span></span></span></span></font><br><br><font size="2" color="#CC0000"><span class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{&quot;type&quot;:45,&quot;tn&quot;:&quot;*G&quot;}" id="fbPhotoPageCaption"><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show">با تشکر از دوست گرامی، آقای علی خوشکام که با تذکر بجایشان و اشتباهی که در تعداد اسامی شده بود، باعث شدند مطلب تصحیح شود.</span></span></span></span></font><br><br><font size="2">جهت شناخت بهتر خطوط کوفی موجود در مسجد جامع یزد به <b><a href="http://www.kufic.info/farsi/architecture/yazd/yazdmirhab.htm" target="_blank" title="">این صفحه</a></b>&nbsp; مراجعه نمایید.</font><br><br></div><br></div> text/html 2012-04-25T15:20:21+01:00 mosque.mihanblog.com مجتبی شناخت تصویری مسجد جامع یزد- گنبدخانه (قسمت اول) http://mosque.mihanblog.com/post/67 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img alt="" src="http://masjid.persiangig.com/image/Weblogs/Mosque/B-003/B0038.jpg" border="0" hspace="0" align="bottom"></p> <p align="center"><font size="3">جهت شناخت تصویری محراب مسجد جامع یزد به <strong>ادامه مطلب</strong> بروید.</font></p> <p align="center"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> text/html 2012-02-14T20:07:08+01:00 mosque.mihanblog.com مجتبی شناخت تصویری مسجد جامع یزد - تزئینات گچی (زنجیره) http://mosque.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://masjid.persiangig.com/image/Weblogs/Mosque/B-003/B0021.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><font size="3">جهت شناخت تصویری تزئینات گچی مسجد جامع یزد، به <span style="font-weight: bold;">ادامه مطلب</span> بروید.</font><br><br><br><br><br></div> text/html 2012-02-12T20:33:40+01:00 mosque.mihanblog.com مجتبی خرابی سرور عکس‌ها http://mosque.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><font size="2"><br></font><font size="2" color="#FF0000"><b><br></b></font><font size="2" color="#FF0000"><b><br></b></font><br><br><font size="2" color="#FF0000"><b><font color="#000000">دوستان عزیز:</font></b><br>ممکن است به دلیل خرابی سرور پرشین گیگ، عکس‌ها در وبلاگ<br>به درستی نمایش داده نشوند. از این بابت عذرخواهی من را بپذیرید.<br><br></font><font size="2" color="#FF0000"><b></b><br></font></div> text/html 2011-12-29T11:53:27+01:00 mosque.mihanblog.com مجتبی شناخت تصویری مسجد جامع یزد - گنبد http://mosque.mihanblog.com/post/63 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img alt="گنبد مسجد جامع یزد" src="http://masjid.persiangig.com/image/Weblogs/Mosque/B-002/B0011.jpg" border="0" hspace="0" align="bottom"></p> <p align="center"><font size="3">جهت شناخت تصویری گنبد مسجد جامع یزد به <strong>ادامه مطلب</strong> بروید.</font></p> <p align="center">&nbsp;</p>